Sexuálna výchova podľa WHO vraj vedie k skorej sexualizácii detí a masturbácii

Mýtus: Sexuálna výchova vedie k skorej sexualizácii detí, umelému vyrábaniu homosexuálov, pedofílii a incestu.

Sexuálna výchova nie je výchova ku sexu. Na modernej sexuálnej výchove sa nepreberajú sexuálne techniky. V prvom rade je cieľom podať deťom neskreslené a vo veku primeranej forme prezentované informácie o veciach, súvisiacich s ľudskou reprodukciou a sexualitou, budovaním intímnych vzťahov a právami s nimi súvisiacimi.

Čítať ďalej Sexuálna výchova podľa WHO vraj vedie k skorej sexualizácii detí a masturbácii

Reklamy

Nórsky paradox alebo sko Nóri skončili s rodovou rovnosťou?

Stránky ideologických odporov rodovej rovnosti prinášajú opakovane informácie o tom, ako vraj Nórsko alebo dokonca škandinávske krajiny prestali podporovať rodovú rovnosť a investovať do nej financie. Vraj sa to malo stať na základe dokumentu nórskeho komika Haralda Eia, ktorý sériou siedmych dokumentov pod názvom Vymývanie mozgov spochybňuje vplyv výchovy a socializácie na životnú dráhu ľudí. Najmä film The Gender Equality Paradox mal vyvolať mať vraj za následok zrušenie Nordického rodového inštitútu (NIKK).

Čítať ďalej Nórsky paradox alebo sko Nóri skončili s rodovou rovnosťou?

Ako muža a ženu ich stvoril? Vedec píše o intersexualite a rodovej identite

Ako je teda možné vôbec pochybovať o tom, kto je muž a kto žena? Prekvapivo sa to dá a to hneď na niekoľkých úrovniach. Fyzickej, genetickej aj psychologickej.

Prvá je tá fyzická, týkajúca sa pohlavných znakov. U človeka sú takmer vždy jasne dané a rozlíšiteľné. Problém je v tom “takmer”. Sú známe zriedkavé prípady ľudskéhohermafroditizmu, kedy sa u jedného jedinca vyvinú oba druhy pohlavných orgánov naraz. Niekedy sa jedny pohlavné orgány skrývajú za druhými, alebo sú navzájom zrastené do neurčitého obojakého tvaru zvaného “ovotestis”.

Čítať ďalej Ako muža a ženu ich stvoril? Vedec píše o intersexualite a rodovej identite

Gender, politika a katolická církev

Proč dokumenty církve ignorují skutečnost, že jak v univerzitní obory, tak mezinárodní politické dokumenty používají pojmy gender a gender-mainstreaming ve smyslu analytické kategorie a věnují genderové ideologii veškerou pozornost? Dobrý obraz situace poskytuje publikace Lexicon.  Cílem lexikonu bylo „vyjasnit skutečný obsah a pravý význam“ určitých nejednoznačných či pochybných pojmů, informovat o „jejich původu, vývoji a šíření“ a umožnit jejich bezprostřední, analytickou a jednoznačnou interpretaci. Jako jeden z pojmů, které působí mimořádné potíže, je v lexikonu označen výraz gender…

Čítať ďalej Gender, politika a katolická církev

Orientácia rodičov sexualitu detí neurčí, dokázali vedci

(Denník N / 1.2.15) Veda nemá rada anekdoty. Pripravili sme pre vás súhrn toho, čo o gejoch a lesbách, ich vzťahoch a deťoch vieme povedať z relevantných vedeckých štúdií.

Ako sa človek stane homosexuálom? Nevieme

Psychoanalytici ako Sigmund Freud dlho predpokladali, že homosexualita je výsledkom vývoja v ranom detstve. Niektorí psychológovia, napríklad Havelock Ellis, zasa tvrdili, že sexuálnu orientáciu majú ľudia vrodenú.

Čítať ďalej Orientácia rodičov sexualitu detí neurčí, dokázali vedci

Stránka sumarizujúca zdroje o rodovej rovnosti a LGBTI otázkach, nesprávne nazývaných "gender ideológia", ako aj súvisiacich témach o rodine, sexuálnej výchove a aktuálnych otázkach.